ประชุมคณะกรรมการวัดป่าสาลวัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และถวายโฉนดจากการขอรับให้ที่ดินวัดป่าสาลวัน

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการวัดป่าสาลวัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ วิหารฐานิโย ชั้น ๒ วัดป่าสาลวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณ พระศรีธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต) และผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งถวายโฉนดจากการขอรับให้ที่ดินวัดป่าสาลวัน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗-๓-๒๔ ไร่ แด่ประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,801