2 ก.ย. 64 พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง พระอารามหลวง เมตตานุเคราะห์บริจาคชุด PPE หน้ากากอนามัย หมวกตัวหนอน และถุงหุ้มขา ผ่านกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำไปมอบให้กับวัดที่เพิ่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจฌาปนกิจศพโควิด-19 ได้แก่ วัดหนองคู วัดจันทึก วัดสีคิ้วคณาราม และวัดตะเคียนทอง

วันที่ 2 กันยายน 2564 พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง พระอารามหลวง เมตตานุเคราะห์บริจาคชุด PPE หน้ากากอนามัย หมวกตัวหนอน และถุงหุ้มขา ผ่านกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำไปมอบให้กับวัดที่เพิ่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจฌาปนกิจศพโควิด-19 ได้แก่ วัดหนองคู วัดจันทึก วัดสีคิ้วคณาราม และวัดตะเคียนทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826