facebook twitter Youtube

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นสำนักฝึกอบรมภาคจิตภาวนา

ในช่วงพุทธศักราช 2504 ท่านพ่อลี ธมฺมธโร แห่งวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปรการและหลวงปู่เมตตาหลวง (พระญาณสิทธาจารย์) ทั้งสองท่านได้เดินธุดงค์มายังบริเวณเขตตำบลกลางดง ณ เขาสีเสียดอ้า ท่านพ่อลี ธมฺมธโร พอใจในสภาพภูมิประเทศนี้มาก เนื่องจากอากาศปลอดโปร่ง มีลมพัดผ่านมาปะทะยังเขาสีเสียดนี้ ขณะท่านพ่อลี ธมฺมโร นั่งสมาธิจิตภาวนาก็สามารถเข้าสมาธิได้ อย่างรวดเร็วและจิตสงบอย่างแนบแน่น จนท่านพ่อนิมิตเห็นเหล่าองค์เทพ เทวดา จำนวนมากที่สถิตยังบริเวณเทือกเขาแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่แบ่งกั้นแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ออกจากภาคกลางของประเทศ นั้นคือจากจังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ที่อำเภอปากช่อง ไปสู่จังหวัดขอนแก่น,อุบลราชธานี,อุดรธานี.และอื่นๆ ในสมัยนั้นพื้นที่แถวนี้ชาวบ้านได้เรียกขานกันว่า "ดงพญาไฟ" เพราะเมื่อเขาฤดูร้อนพวกใบไม้แห้งที่ล่วงห่ล่นมาทับถมกันมาก และพวกชาวบ้านที่ลักรอบขึ้นไปล่าสัตว์ได้จุดไฟเผาไร่สัตว์ให้ตกใจกลัว จึงทำให้เกิดกไฟไหม้ป่าอยู่เกือบทุกปี แต่เพราะปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อขาวที่มีเทพเทวดา ปกป้องรักษา จึงไฟไม่สามารถเข้ามาใกล้องค์พระขาวได้ทุกครั้งไป ไฟจะดับมอดหมดไปเองโดยไม่มีใครที่จะสามารถดับไฟป้าอันร้อนแรงได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป้นป่าดงดิบ ต้นไม้มีขนาดใหญ่โตมากและขึ้นกันอย่างหนาทึบมีหุบเขาสลับสับซ้อนกันลูก มีลักษณะที่น่ากลัวและอันตรายมากสำหรับการเดินทางสัญจรผ่านกลางดงพญาไฟแห่งนี้ และเทือกเขาสีเสรียดอ้านี้ อยู่สูงกว่าระดังน้ำทะเลถึง 185 เมตร โบราณได้กล่าวไว้ว่า แนวเทือกเขาดงพญาไฟนี้เริ่มต้นที่ด้านเหนือของเทือกเขาปันน้ำ เหนือเหมืองหล่มสักจนถึงจังหวัดสระบุรี จึงเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันออกตลอดแนวจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เลยไปจนถึงเมืองมโนไพร ในกรุงพนมเปณ ประเทศกัมพูชาและเทือกเขานี้ได้แปรขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านเมืองนครจำปาศักดิ์ขึ้นมาตามแม่น้ำโขงถึงจังหวัดอุดรธานีด้วยเหตุนี้ ประตูทางเข้าสู่ภาคอีสานจากกรุงเทพมหานคร และสระบุรี เพื่อที่จะไปยังจังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นทางทิศตะวันตก ทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ดี จำเป็นที่จะต้องผ่านเทือกเขาดงพญาไฟนี้เท่านั้น หลังจากนั้นท่านพ่อลี ธมฺมธโร ได้มีดำริที่จะสร้างวัดขึ้น ณ เชิงเขาสีเสียดอ้านี้ พร้อมกับการที่จะสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาสีเสียดอ้านี้ด้วย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร จึงได้แจ้งความประสงค์ให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านทุกคนให้ทราบ โดยเฉพาะ คือ พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์ให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อสร้างวัดและพระพุทธรูปประดิษฐาน จึงสำเร็จเป็นวัดขึ้นมาได้ ณ เชิงเขาแห่งนี้และได้ชื่อว่า "วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 บ้านเขาพระ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดคณะธรรมยุต ก่อสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับองค์พระขาว ได้ทำการขออนุญาตสร้างวัดขึ้นจากกรมการศาสนา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 109 วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2515) ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่สับปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ภายในวัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านอุปโภค และบริโคร น้ำไฟสะดวก ถาวรวัตถุที่สำคัญแก่ พระอุโบสถ กุฏิพระสงฆ์ เจดีย์ วิหารคต ศาลาธรรมสังเวช เมรุ ศาลาการเปรียญสำหรับสวดมนต์ (วิหารจิตติพลังศรี และวิหารญาณสิทธาจารย์) ศาลาโรงทานพร้อมห้องครัวแยกต่างหาก ห้องสมุดเนอกประสงค์อาศรมท่านพ่อลี ธมฺมธโร อาศรมเจ้าพ่อขุนด่าน อาศรมหมอชีวก พร้อมทั้งมีอาคาร ที่พักรองรับสำหรับผู้ที่เข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมในคราวเดียว ได้ถึงประมาณ 700 ท่าน จัดได้ว่าเป็นวัดที่เพียบพร้อมไปด้วยปูชณียวัตถุที่สำคัญในพระพุทธศาสนา สมควรให้เป็นมรดกของโลก ทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อแนะนำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาชมภายในวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ที่มีองค์พระพุทธปฏิมากรหลวงพ่อขาวที่งามสง่าเป็นที่ศรัทธาสำหรับผู้ที่มาสักการะ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานนามพระพุทธรูปนี้ว่า "พระพุทธสกลสีมามงคล" เมื่อวัดและถาวรวัตถุที่พระสงฆ์จะใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พลพงษ์ ปุณณกันต์ ได้นิมนต์ พระญาณสิทธาจารย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "หลวงปู่เมตตาหลวง" มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ของวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนี้ และพำนักจำพรรษา ณ ที่วัดแห่งนี้ เพื่อช่วยอบรมสั่งสอนคณะศรัทธาญาติโยมมาโดยตลอด กระทั่งหลวงปุ่ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 เวลา 10.30 น. สิริรวมอายุได้ 82 ปี พรรษา 61 ่ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชวิมลญาณ (หลวงพ่อทองใส จนฺทโสภโณ) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 หลวงพ่อทองใส จนฺทโสภโณ ก็ได้ละสังขาร สิริรวมอายุ 72 ปี พรรษา 52 ต่อมาปี พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ที่สาม ของวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม แห่งนี้ ชื่อ พระครูพิทักษ์ธรรมานุยุต (คมกฤช สุวีโร) ปกครองถึงปัจจุบันคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,068