facebook twitter Youtube

วัดโสนันทาราม

วัดโสนันทาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 10 ตามมติ มส. ครั้งที่ 21/2549

ที่ตั้ง : ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270

เจ้าสำนัก : พระอธิการประสาน เขมสรโณ  โทร.08-4829-7644คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,377