facebook twitter Youtube

วัดป่ากุ่มพระยา

วัดป่ากุ่มพระยา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 19 ตามมติ มส. ครั้งที่ 21/2549

ที่ตั้ง : ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

เจ้าสำนัก : พระอธิการชอบสวย ธมฺมธโร  โทร.08-9864-6452


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,113