facebook twitter Youtube

วัดพลกรัง

วัดพลกรัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 28 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2551

ที่ตั้ง : ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าสำนัก : พระอธิการสำเรียง วิโรจโน  โทร. 08-7244-3644

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,491