facebook twitter Youtube

วัดมะเกลือใหม่

วัดมะเกลือใหม่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 64 ตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2554

ที่ตั้ง : ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

เจ้าสำนัก : พระครูปัญญาวัฒนกิจ  โทร. 08-1977-9677

ที่มาภาพ : https://www.facebook.comคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,917