facebook twitter Youtube

วัดตะคร้อ

วัดตะคร้อ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 115 ตามมติ มส. ครั้งที่ 6/2554

ที่ตั้ง : ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

เจ้าสำนัก : พระครูอาทรกิตตยารักษ์  โทร. 08-1790-6036คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,858