facebook twitter Youtube

วัดบ้านนา

วัดบ้านนา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 162 ตามมติ มส. ครั้งที่ 18/2560

ที่ตั้ง : ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

เจ้าสำนัก : พระครูบุญเขตสิริคุณคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,925