ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคและห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว

จังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 และบ้ายหนองหว้าบูรพา หมู่ที่20 ตำบลโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2564 เวลา 18.00 น. ถึง 26 พ.ค.2564 เวลา 18.00 น.
เนื่องจากในหมู่บ้านมีการจัดงานศพ และต่อมาพบผู้ป่วยโควิด-19 รวดเดียวถึง 9 ราย เป็นเด็ก 6 ราย ประกอบด้วย เด็กอายุ 1 ขวบ 3 คน , อายุ 3 ขวบ 2 คน และ อายุ 8 ขวบ 1 ราย มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 50 คน จากผู้มาร่วมงานศพทั้งหมด 80 คน


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,620