รายชื่อวัดที่มีความพร้อมในการจัดการศพจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด1-19)

ไฟล์เอกสารประกอบ
รายชื่อวัดที่มีความพร้อมในการจัดการศพโควิด.xlsx |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,541