ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๔ หนตะวันออก

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๔ หนตะวันออก ซึ่งจัดประชุม ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,689