โครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. สำนักศาสนศึกษาวัดสะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง
๒. สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง

ชมภาพข่าวได้ที่ : https://www.facebook.com/106230084592410/posts/311447267404023


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,701