กิจกรรมมอบทุนและสิ่งของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมมอบทุนและสิ่งของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมอบให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ โรงเรียนบ้านหัวทะเล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ นครราชสีมา โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก โรงเรียนบ้านลุงตามัน และโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน โดยมี พระวินัยโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,003