ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด

วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๕) นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. ที่พักสงฆ์ป่าสินสมบูรณ์ บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูคุณสารสัมปัน รักษาการเจ้าคณะอำเภอพิมาย (ธ) เป็นที่ปรึกษา และนายประเสริฐ ศรีสูงเนิน ปลัดอำเภอ แทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานกรรมการ

๒. ที่พักสงฆ์ป่าโคกตอง บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระมหาคมกริช สิริจนฺโท เลขาเจ้าคณะอำเภอชุมพวง (ธ) แทนเจ้าคณะอำเภอชุมพวง (ธ) เป็นที่ปรึกษา และนายพงศ์ศุภัช อัดโดดดร ปลัดอำเภอ แทนนายอำเภอชุมพวง เป็นประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้การขออนุญาตสร้างวัดดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอสร้างวัด พ.ศ. ๒๕๖๑


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,640