facebook twitter Youtube

สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย ถวายตู้ยาสามัญ

วันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสิริกร ทอนสูงเนิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวนิติพร ลิ้มวงศ์ยุติ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทยในการออกหน่วยแพทย์แผนไทย ทำการตรวจรักษาและถวายตู้ยาสามัญ ให้แก่วัดในเขตเทศบาลนครนครจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ วัด ได้แก่
   ๑. วัดสะแก พระอารามหลวง 
   ๒. วัดบึง พระอารามหลวง 
   ๓. วัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร 
   ๔. วัดป่าศรัทธารวม (ธ)
   ๕. วัดศาลาลอย (ธ)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12186