facebook twitter Youtube

พศจ.โคราช ออกตรวจเยี่ยมและตรวจสอบรับรองจำนวนนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจสอบรับรองจำนวนนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก(อำเภอจักราช) โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา(อำเภอเมืองนครราชสีมา) เพื่อรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,867