พิธีลาสิกขาบทและพิธีปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พระเดชพระคุณ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีลาสิกขาบทและพิธีปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706