ประชุม "สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และนางรุ่งระวี หงส์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมประชุม "สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,658