พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดหันเตย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ในพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดหันเตย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูสุธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอประทาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706