สนองงานคณะสงฆ์ปฏิบัติงานศาสนพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดหนองเข้ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ข้าราชการในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์ปฏิบัติงานศาสนพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดหนองเข้ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,316