พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีรับไฟพระฤกษ์และน้ำพระพุทธมนต์ประทาน ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีรับไฟพระฤกษ์และน้ำพระพุทธมนต์ประทาน ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดา วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปประกอบพิธีสวดมนต์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ 
   ในการนี้ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีและนำข้าราชการในสังกัดปฏิบัติพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826