การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัดและเลขานุการ คณะสงฆ์ภาค ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๑ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัดและเลขานุการ คณะสงฆ์ภาค ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๑ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706