พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูปริยัติธรรมภาณี

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปริยัติธรรมภาณี เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706