พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ และเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุม ๒๐๐ ปี วัดสุทธจินดา วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,316