พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูโอภาสศีลคุณ เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูโอภาสศีลคุณ เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,316