พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูสุภัทรคุณากร (ธีราเมษฐ์ คุณํกโร)

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูสุภัทรคุณากร (ธีราเมษฐ์ คุณํกโร) พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท พิธีมอบตราตั้งฐานานุกรม พิธีมอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสิริมงคล และพิธีมอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุยายแลบ
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธีรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706