กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  ณ พระอุโบสถ วัดบึง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,658