พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูวรนายกสิทธาคม วิ.

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ให้ พระครูปลัดนายกวัฒน์ เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูวรนายกสิทธาคม วิ. โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีจัดขึ้น ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826