ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าสุทธิญาราม บ้านตลุกชงโค

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าสุทธิญาราม บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ ๑๗  ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูธรรมกิจโสภณ เจ้าคณะอำเภอพระทองคำ (ธ) เป็นที่ปรึกษา นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ เป็นประธานกรรมการ การประชุมดังกล่าวมีมติเป็นเอกฉันท์ ๖ :๐ เสียง ให้การขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านตลุกชงโค เป็นไปตามระเบียบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด เห็นสมควรอนุญาตให้สร้างวัดได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706