พิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลอง ๕๕๖ ปี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลอง ๕๕๖ ปี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหมัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
ในการนี้ ดร.พรพนา  แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้ นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,253