ประชุมการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถในที่ดินราชพัสดุ ณ วัดเขาน้อยคงคาราม

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถในที่ดินราชพัสดุ ณ วัดเขาน้อยคงคาราม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706