พิธีฝังลูกนิมิต กำหนดเขตพัทธสีมา ณ วัดพุทธธรรมาราม (ธ)

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗  ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์ปฏิบัติงานศาสนพิธีฝังลูกนิมิต กำหนดเขตพัทธสีมา ณ วัดพุทธธรรมาราม (ธ) บ้านหนองบอน ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ ธรรมยุต เมตตาเป็นประธานสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,845