ถวายโฉนดจากการขอรวมโฉนดที่ดินวัดดอนแต้ว

ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ถวายโฉนดจากการขอรวมโฉนดที่ดินวัดดอนแต้วให้เป็นแปลงเดียวกัน จำนวน ๔ แปลง รวมเนื้อที่ ๑๐-๒-๖๐.๔ ไร่ (ได้เนื้อที่เพิ่มขึ้น ๐-๐-๐๕.๔ ไร่) แด่ พระอธิการสมาน ฉนฺทกาโม เจ้าอาวาสวัดดอนแต้ว ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,801