พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๕๗  ประจำปี ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๕๗  ประจำปี ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ เดือนเมษายน  ๒๕๖๗  ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระอุดมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,801