อำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) วันที่ ๒

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ อำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนหนตะวันออก (๓) จำนวน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๒ รูป ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ รับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานรับรายงานตัว ณ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,801