ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามที่ที่พักสงฆ์บ้านโคกสว่าง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามที่ที่พักสงฆ์บ้านโคกสว่าง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ซึ่งจะได้นำข้อมูลผลการตรวจสอบพื้นที่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,845