วัดป่าเนินโพธิโสธร

 

 

วัดป่าเนินโพธิโสธร ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 พระครูไพศาลปทุมาภรณ์ 085-7691389 ธรรมยุต

 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูไพศาลปทุมาภรณ์ (สมควร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 11


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826