วัดเทพาลัย

 

วัดเทพาลัย เทพาลัย คง นครราชสีมา 30260 พระครูกิตติศีลโสภณ รก. 081-7301700 ธรรมยุต

 

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 สังกัดธรรมยุต เดิมชื่อ วัดป่าเทพาวัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรม มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเทพาลัย ตามใบอนุญาตสร้างวัดและชื่อวัดจากเถรสมาคม

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กลางสระน้ำ (ริมน้ำ) ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ) พ.ศ. 2539- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม

- สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และตั้งเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมติรัฐมนตรี ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อปี 2547

- เข้าร่วมโครงการสมุนไพรในวัดของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2547

- ได้รับรางวัลวัดโครงการสวนสมุนไพรดีเด่นระดับชาติในปี พ.ศ. 2551

- สวนภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 171

- ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706