วัดป่าจักราช

 

 

วัดป่าจักราช จักราช จักราช นครราชสีมา 30230 พระปลัดรวด ชวโน 098-1466596 ธรรมยุต

 

 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2499

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์ภูมมี ฐิตฺธมดม

2. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์

3. พระปลัดลวด ชวฺโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระมหาเจดีย์ และกิจกรรมพิธีแห่ผ้าสามสีและห่มผ้าสามสี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 173


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706