วัดป่าศิริวันบรรพต

 

วัดป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 พระครูพิสิฐธรรมานุรักษ์ 089-5804040 ธรรมยุต

 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 สังกัดธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยในปี พ.ศ. 2518 ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดที่ดินเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น พร้อมได้นิมนต์หลวงปู่จันทร์ เขมสิริ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักสงฆ์ ต่อมามีลูกศิษฐ์ได้เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ จนถึง ปี พ.ศ. 2532 จึงได้ไปนิมนต์พระครูอรุณคุณาธร มาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์จนถึงปี พ.ศ. 2542 ได้ขออนุญาตป่าสงวนแห่งชาติ สร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างและตั้งวัด ให้ถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ชื่อเป็นทางการว่า วัดป่าศิริวันบรรพต

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูอรุณคุณาธร

2. พะครูพิศิษฏ์ธรรมานุรักษ์ (สุพัฒน์) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 175

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706