วัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมาราม

 

วัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมาราม วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 พระวสันต์ ธีรปุญฺโญ รก. 081-1980241 ธรรมยุต

 

   ความเป็นมา  

ประวัติ

วัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมารามหรือวัดมอบ้านแต้ได้รวบรวมตามประวัติที่ท่าน อาจารย์พระครูวชิรจิตโสภณได้บันทึกรวบรวมไว้ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๙ ปี ธุดงคสถานวัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมาราม พิมพ์เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ เก็บความได้ดังนี้.  วัด ป่าจิตสวัสดิ์ธรรมารามเป็นวัดที่ท่านอาจารย์พระครูวชิรจิตโสภณ ได้เข้าไปริเริ่มบุกเบิกสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อราวต้นปี ๒๕๒๕  ซึ่งมีจ่าสิบเอกสวัสดิ์   ขันธ์เงิน  เป็นผู้ถวายที่ดินจำนวน ๑๗๕ ไร่

 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826