1 ก.ย. 64 พระครูเวฬุสราพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมตตานุเคราะห์ให้นำศพผู้วายชนม์จากการติดเชื้อโควิด-19 ทำการฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานของวัด

1 ก.ย. 64 พระครูเวฬุสราพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมตตานุเคราะห์ให้นำศพผู้วายชนม์จากการติดเชื้อโควิด-19 ทำการฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานของวัด

#คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #สังฆะเพื่อสังคม #สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช #COVID19 #วัดเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826