โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf โครงการฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |
pdf กำหนดการส่วนกลาง |
pdf ใบสมัคร |
pdf โควตา |
pdf โครงการฯ ของจังหวัดนครราชสีมา |
pdf หนังสือแจ้งเจ้าคณะอำเภอ |
pdf กำหนดการของจังหวัดหวัดนครราชสีมา |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,801