ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระธรรมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดหนองรังกา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การนี้ ดร. พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706