วัดป่าคุณสัมปันนาราม

 

วัดป่าคุณสัมปันนาราม  โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110 พระครูคุณสารสัมปัน 098-1872971 ธรรมยุต

 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 สังกัดธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,748