ทำเนียบผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

แมปกับร่างอวตาร, เด็กชาย, ผู้คน, คน, ลูก อิสระ ไอคอน ของ Business & avatar

นายประชา เพ็งสุริยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1

 

แมปกับร่างอวตาร, เด็กชาย, ผู้คน, คน, ลูก อิสระ ไอคอน ของ Business & avatar

นายอวยพร จินาโต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2

 

แมปกับร่างอวตาร, เด็กชาย, ผู้คน, คน, ลูก อิสระ ไอคอน ของ Business & avatar

นายประสงค์ จักรคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 3

 

แมปกับร่างอวตาร, เด็กชาย, ผู้คน, คน, ลูก อิสระ ไอคอน ของ Business & avatar

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 4

 

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 5 (ปัจจุบัน)

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,547