ทำเนียบผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

นายประชา เพ็งสุริยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1

 

 

นายอวยพร จินาโต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2

 

 

นายประสงค์ จักรคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 3

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 4

 

 

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 5 (ปัจจุบัน)

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,607