ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

แจ้งร้องเรียนได้ที่ลิงค์ https://script.google.com/a/macros/sura.ac.th/s/AKfycbw6NT-8zc2D4cYNz15MAeKrTTMEXZK8k1gGNDcKdLtq-QdhZ3XtQsZOIBSuDIyAPmzc/exec


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 184,003