facebook twitter Youtube

วัดต่างตา

วัดต่างตา 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ตามมติ มส. ครั้งที่ 21/2559

ที่ตั้ง : ตำบลหนองจะบก - ปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าสำนัก : พระครูโวทานธรรมคุณ  โทร. 08-7245-8044คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,491