facebook twitter Youtube

วัดหนองหว้า

วัดหนองหว้า

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 7 ตามมติ มส. ครั้งที่ 21/2549

ที่ตั้ง : ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

เจ้าสำนัก : พระครูวิสารวรกิจ  โทร.08-1977-1269คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,083